راو 3 سپتامبر 2012

لیست مسابقات انجام شده در شو راو این هفته به تاریخ ۲۰۱۲٫۰۹٫۰۳ :

مسابقه اول: دالف زیگلر در مقابل رندی اورتون

مسابقه دوم (تگ تیم مچ) : ری مستریو و سین کارا – لورد تنسای و کودی رودز

مسابقه سوم: شیمس – جک سواگر

مسابقه چهارم: ایو – کاتلین

مسابقه پنجم: رای بک – جندر ماهال

مسابقه ششم: سانتیو  – سزارو

مسابقه هفتم: هیت اسلایتر – زک رایدر

مسابقه هشتم: جان سینا – آلبرتو دلریو

نتایج در ادامه مطلب…