اسمکدان 24 آگوست 2012

لیست مسابقات انجام شده در شو اسمکدان به تاریخ ۲۴٫۰۸٫۲۰۱۲ :

مسابقه اول: شیمس – دالف زیگلر

مسابقه دوم: رای بک – جیندر ماهال

مسابقه سوم: مسابقه تگ تیم مچ

مسابقه چهارم: لیلا – آلیشیا

مسابقه پنجم: سین کارا - هیت اسلایتر

مسابقه ششم: رندی اورتون – آلبرتو دلریو

نتایج در ادامه مطلب…