نتایج مسابقات راو تاریخ 20 آگوست 2012

لیست مسابقات برگزار شده در شو راو به تاریخ ۲۰٫۰۸٫۲۰۱۲:

مسابقه اول:تگ تیم مچ شش نفره

مسابقه دوم: رای بک – دو تازه کار

مسابقه سوم: رندی اورتون – آلبرتو دلریو

مسابقه چهارم: برودس کلای – دومین ساندرو

مسابقه پنجم: بیگ شو – اوتانگا

مسابقه ششم (تگ تیم مچ) : دنیل برایان و میز – کین و زک رایدر

مسابقه هفتم: بتل رویال Divas

مسابقه هشتم: دالف زیگلر – کریس جریکو

نتایج در ادامه مطلب…

(با عرض پوزش بابت تاخیر)