تبلیغات
welcometomyweblog - نتایج پی پر ویوی سامر اسلم سال ۲۰۱۲

نتایج پی پر ویوی سامر اسلم سال ۲۰۱۲

پنجشنبه 2 شهریور 1391 07:35 ب.ظ

نویسنده : علیرضا عطارپور

سامراسلم 2012

لیست مسابقات برگزار شده:

مسابقه اول: مارلا – سزارو

مسابقه دوم: دالف زیگلر – کریس جریکو

مسابقه سوم: دنیل برایان – کین

مسابقه چهارم: ری مستریو – میز

مسابقه پنجم: شیمس – آلبرتو دلریو

مسابقه ششم : مسابقه تگ تیم مچ

مسابقه هفتم : جان سینا – بیگشو – سی ام پانک

مسابقه هشتم : تریپل اچ – براک لزنر

نتایج پی پر ویوی سامر اسلم سال ۲۰۱۲

سامراسلم 2012

لیست مسابقات برگزار شده:

مسابقه اول: مارلا – سزارو

مسابقه دوم: دالف زیگلر – کریس جریکو

مسابقه سوم: دنیل برایان – کین

مسابقه چهارم: ری مستریو – میز

مسابقه پنجم: شیمس – آلبرتو دلریو

مسابقه ششم : مسابقه تگ تیم مچ

مسابقه هفتم : جان سینا – بیگشو – سی ام پانک

مسابقه هشتم : تریپل اچ – براک لزنر

نتایج در ادامه مطلب…

نتایج مسابقات سامراسلم ۲۰۱۲ :

مسابقه اول: ………………………………… برنده: سزارو

مسابقه دوم: ………………………………… برنده: کریس جریکو

مسابقه سوم: ………………………………… برنده: دنیل برایان

مسابقه چهارم: ………………………………… برنده: میز

مسابقه پنجم: ………………………………… برنده: شیمس

مسابقه ششم : ………………………………… برنده: آرتروت و کوفی کینگستون

مسابقه هفتم : ………………………………… برنده: سی ام پانک

مسابقه هشتم : ………………………………… برنده: براک لزنر

468 ad


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -