اسمکدان 17 آگوست 2012

لیست مسابقات انجام شده در شو اسمکدان به تاریخ ۱۷٫۸٫۲۰۱۲ :

مسابقه ی اول (تگ تیم مچ): میز و کودی رودز – ری میستریو و سین کارا

مسابقه ی دوم (تگ تیم مچ):کوت هاوکینز و تایلر رکس – دو تازه کار

مسابقه ی سوم: کتلین – ایو

مسابقه ی چهارم: رندی اورتن – دنیل برایان

مسابقه ی پنجم: سزارو – زک رایدر

مسابقه ی ششم: کریس جریکو – آلبرتو دلریو

مسابقه هفتم: الکس رایلی – جیندر ماهال

نتایج در ادامه مطلب…