تبلیغات
welcometomyweblog - تاریخچه کمربندسنگین وزن

تاریخچه کمربندسنگین وزن

دوشنبه 30 مرداد 1391 02:48 ب.ظ

نویسنده : علیرضا عطارپور
 

تاریخچه کمربندسنگین وزن

پنجشنبه 7 مرداد 1389  12:44 ب.ظ

نوع مطلب :تاریخچه کمربند سنگین وزن ،

 

The World Heavyweight Championship

قهرمانان کمربند قهرمانی سنگین وزن جهان:

تریپل اچ در میلواکی و در تاریخ 2.9.2002 برای اولین بار کمربند سنگین وزن را بدست آورد.

شان مایکلز در تاریخ 2010.17.12 و در نیو یورک توانست با شکست تریپل اچ کمربند قهرمانی سنگین وزن جهان را از آن خود کند.

تریپل اچ توانست در تاریخ 2002-12-15 در فلوریدا توانست با شکست شان مایکلز دوباره کمربند سنگین وزن را بدست بیاورد.

گلدبرگ در تاریخ 2003-09-21 توانست با شکست قهرمان سنگین وزن ترپل اچ کمربند قهرمانی را بدست آورد.

تریپل اچ در اورلاندو و در تاریخ 2003-12-14 توانست با شکست گلدبرگ دوباره کمربند قهرمانی سنگین وزن جهان رو از آن خودش کند.

کریس بنوا در تاریخ 2004-03-14 و در نیویورک توانست با شکست تریپل اچ کمربند قهرمانی را بدست بیاورد.

رندی اورتون توانست با شکست کریس بنوا در تورنتو و در تاریخ 2004-08-15 کمربند قهرمانی سنگین وزن جهان را برای اولین بار بدست آورد.

و در تاریخ 2004-09-12 تریپل اچ با شکست رندی اورتون باز هم توانست کمربند قهرمانی سنگین وزن جهان را بدست آورد.

تریپل اج توانست در تاریخ 2005-9-1 در پورتوریکو باز هم از کمربند قهرمانی خود دفاع مند.

و در تاریخ 2005-3-4 باتیستا در لوس آنجلس توانست با شکست تریپل اچ برای اولین بار کمربند سنگین وزن جهان را بدست آورد.

کورت انگل در تاریخ 2006--1-10 توانست برای اولین بار کمربند قهرمانی سنگین وزن را بدست آورد.

در تاریخ 2006-02-04 ری میستریو توانست با شکست رندی اورتون در شیکاگو کمربند قهرمانی سنگین وزن جهان را بدست آورد.

بوکرتی در تاریخ 2006-7-23 توانست با شکست ری میستریو در ایندیاناپولیس بنده کمربند قهرمانی سنگین زون جهان شود.

و باتیستا در تاریخ 2006-11-26 با شکست دادن بوکرتی توانست در فیلادلفیا برای دمین بار کمربند قهرمانی سنگین وزن جهان را بدست آورد.

آندرتیکر در تاریخ 2007-1-4 باشکست باتیستا در دترویت برای اولین بار کمربند قهرمانی سنگین وزن جهان را بدست آورد.

ایج در تاریخ 2007-8-5 و در پیتسبورگ توانست آندرتیکر را شکست دهد و کمربند قهرمانی سنگین وزن جهان را از آن خود کند.

گریت کالی در تکزاس و در تاریخ 2007-17-7 توانست کمربند سنگین وزن جهان را بدس آورد.

باتیستا در پیتسبورگ و در تاریخ 2007-9-16 توانست با شکست دادن گریت کالی برای سومین بار قهرمان شود.

و ایج با شکست باتیستا در تاریخ 2007-12-16 در توانست کمربند سنگین وزن را دوباره بدست آورد.

آندرتیکر با شکست ایچ در تاریخ 2008-3-30 در اورلاندو توانست باز هم کمربند قهرمانی سنگین وزن را بدست آورد.

ایج در تاریخ 2008-1-6 در سندیگو توانست با شکست آندرتیکر بار دیگر کمربند قهرمان سنگین وزن جهان را بدست آورد.

سی ام پانک توانست با شکست ایج در تاریخ 2008-1-6 در اوکلاهاما برای اولین بار کمربند قهرمانی سنگین وزن را بدست آورد و جوانترین قهرمان تاریخ این کمربند قهرمانی شود.

کریس جریکو در تاریخ 2008-7-9 در کلیلوند توانست کمربند قهرمانی را بدست آورد.

باتیستا با شکست کریس جریکو در تاریخ 2008-01-28 در فونیکس توانست بار دیگر کمربند قهرمانی سنگین وزن را از آن خود کند.

ولی کریس جریکو در تاریخ 2008-3-11 توانست با شکست باتیستا دوباره کمربند قهرمانی را از آن خود کند.

در تاریخ 2008-11-23 جان سینا توانست برای اولین بار کمربند قهرمانی سنگین وزن را با شکست دادن کریس جریکو در بوستون بدست آورد.

ایج توانست بار دیگر کمربند قهرمانی سنگین وزن را در تاریخ 2009-2-15 بدست آورد.

جان سینا در تاریخ 2009-5-4 در تکزاس توانست با شکست دادن ایج و بیگشو بار دیگر این کمربند قهرمانی را بدست آورد.

ایج در تاریخ 2009-4-26 توانست با شکست جان سینا کمربند قهرمانی سنگین وزن جهان را بدست آورد.

جف هاردی در تاریخ 2009-7-6 در نیو اورلاندو توانست با شکست ایج برای اولین بار کمربند قهرمانی سنگین وزن را بدست آورد.

سی ام پانک در تاریخ 2009-7-6 بار دیگر در نیو اورلاندو  با شکست جف هاردی توانست این کمربند قهرمانی را از آن خود کند.

و جف هاردی در تاریخ 2009-7-26 در فیلادلفیا توانست سی ام پانک را شکست دهد و با دیگر قهرمان سنگین وزن جهان شود.

ولی سی ام پانک در تاریخ 2009-8-23 بار دیگر موفق به شکست جف هاردی شد و توانست قهرمان سنگین وزن جهان بشود.

آندرتیکر در تاریخ 2009-4-10 در نیویورک توانست با شکست سی ام پانک دوباره کمربند قهرمانی سنگین وزن را از آن خود کند.

کریس جریکو در تاریخ 2010-2-21 با شکست آندرتیکر توانست بار دیگر قهرمان سنگین وزن جهان شود.

جک سواگر در تاریخ 2010-2-4 در لاس وگاس توانست با شکست کریس جریکو کمربند قهرمانی سنگین وزن را بدس آورد.

و ری میستریو در تاریخ 2010-6-20 توانست با شکست دادن جک سواگر و سی ام پانک و بیگشو در یک مسابقه چهار نفره برنده کمربند قهرمانی سنگین وزن جهان بشود.


و در سال 2010 به دست جریکو وبعد جک سواگر و2011 هم ادج کمربند رو داره
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -