تبلیغات
welcometomyweblog - تاریخچه رویال رامبل کشتی کج

تاریخچه رویال رامبل کشتی کج

یکشنبه 29 مرداد 1391 11:53 ق.ظ

نویسنده : علیرضا عطارپورتاریخچه رویال رامبل کشتی کج

جمعه 8 مرداد 1389  11:58 ق.ظ

نوع مطلب :تاریخچه رویال رامبل ،


رویال رامبل ۱۹۹۶

نفرات را به ترتیب براتون مینویسم

 1. Triple H
 2. Henry Godwinn
 3. Bob Backlund
 4. Jerry Lawler
 5. Hardcore Holly
 6. Mabel
 7. Jake Roberts
 8. Dory Funk Jr.
 9. Yokozuna
 10. 1-2-3 Kid
 11. Takao Omori
 12. Savio Vega
 13. Vader
 14. Doug Gilbert
 15. Squat Team I
 16. Squat Team II
 17. Owen Hart
 18. Shawn Michaels
 19. Hakushi
 20. Tatanka
 21. Aldo Montoya
 22. Diesel
 23. Kama
 24. The Ringmaster
 25. Barry Horowitz
 26. Fatu
 27. Isaac Yankem, D.D.S.
 28. Marty Jannetty
 29. British Bulldog
 30. Duke "The Dumpster" Droese

در اخر هم شان مایکل با اوت کردن دیسل قهرمان رامبل ۱۹۹۶ شد


رویال رامبل ۱۹۹۷

نفرات را به ترتیب ورود براتون مینویسم

 1. Crush
 2. Ahmed Johnson
 3. Razor Ramon
 4. Phineas Godwinn
 5. Stone Cold
 6. Bart Gunn
 7. Jake "The Snake" Roberts
 8. British Bulldog
 9. Pierroth
 10. The Sultan
 11. Mil Mascaras
 12. Triple H
 13. Owen Hart
 14. Goldust
 15. Cibernetico
 16. Marc Mero
 17. Latin Lover
 18. Faarooq
 19. Savio Vega
 20. Jesse James
 21. Bret Hart
 22. Jerry "The King" Lawler
 23. Diesel
 24. Terry Funk
 25. The Rock 
 26. Mankind
 27. Flash Funk
 28. Vader
 29. Henry Godwinn
 30. Undertaker

در اخر هم استون کلد با اوت کردن برت هارت برای اولین بار قهرمان رویال رامبل شد


رویال رامبل ۱۹۹۸

نفرات را به ترتیب ورود براتون میزنم:    

 1. Cactus Jack
 2. Chainsaw Charlie
 3. Tom Brandi
 4. The Rock
 5. Mosh
 6. Phineas Godwinn
 7. 8-Ball
 8. JBL 
 9. Owen Hart
 10. Steve Blackman
 11. D-Lo Brown
 12. Kurrgan
 13. Marc Mero
 14. Ken Shamrock
 15. Thrasher
 16. Mankind
 17. Goldust
 18. Jeff Jarrett
 19. Honky Tonk Man
 20. Ahmed Johnson
 21. Mark Henry
 22. Skull
 23. Kama
 24. Stone Cold
 25. Henry Godwinn
 26. Savio Vega
 27. Faarooq
 28. Dude Love
 29. Chainz
 30. Vader

در اخر هم استون کلد با اوت کردن راک قهرمان رامبل ۱۹۹۸ شد برای دومین بار.


رویال رامبل ۱۹۹۹

نفرات را به ترتیب ورود براتون میزنم:

 1. Stone Cold
 2. Mr. McMahon
 3. Golga
 4. Droz
 5. Edge
 6. Gillberg
 7. Steve Blackman
 8. Dan Severn
 9. Tiger Ali Singh
 10. The Blue Meanie
 11. Mabel
 12. Road Dogg
 13. Gangrel
 14. Kurrgan
 15. Al Snow
 16. Goldust
 17. Godfather
 18. Kane
 19. Ken Shamrock
 20. Billy Gunn
 21. Test
 22. Big Boss Man
 23. Triple H
 24. Val Venis
 25. X-Pac
 26. Mark Henry
 27. Jeff Jarrett
 28. D-Lo Brown
 29. Owen Hart
 30. Chyna

در اخر هم مستر مک مهن با بیرون انداختن استون کلد قهرمان رامبل ۹۹ شد البته با دخالت راک


رویال رامبل ۲۰۰۰

نتایج:

برد تاز بر کورت انگول

برد هاردی بویز بر دادلی بویز

می یانگ برنده مسابقه زنان شد

کریس جریکو هم چاینا و هاردکور هالی رو برد و قهرمان جدید بین قاره ای شد

برد تریپل اچ بر کاکتوس جک در مسابقه هاردکور و قهرمان ماندن تریپل اچ

راک هم قهرمان رویال رامبل ۲۰۰۰ شد

نفرات را به ترتیب ورود براتون میزنم:

 1. Grand Master Sexay
 2. Mosh
 3. Christian
 4. Rikishi
 5. Scotty Too Hotty
 6. Steve Blackman
 7. Viscera
 8. Big Boss Man
 9. Test
 10. British Bulldog
 11. Gangrel
 12. Edge
 13. Bob Backlund
 14. Chris Jericho
 15. Crash Holly
 16. Chyna
 17. Faarooq
 18. Road Dogg
 19. Al Snow
 20. Val Venis
 21. Prince Albert
 22. Hardcore Holly
 23. The Rock
 24. Billy Gunn
 25. Big Show
 26. JBL 
 27. Kane
 28. The Godfather
 29. X-Pac

در اخر هم راک با اوت کردن بیگ شو قهرمان رامبل ۲۰۰۰ شد


رویال رامبل ۲۰۰۱

نتایج:

قهرمان شدن جدید تگ تیم  دادلیز با برد بر ادج و کریستین

کریس جریکو هم کریس بنوا را در مسابقه لادر مچ بود و قهرمان بین قاره ای شد

ایووری هم چاینا را برد و قهرمان ماند

کورت انگول هم تریپل اچ رو برد و قهرمان ماند

استون کلد هم برای سومین بار قهرمان رویال رامبل شد

این هم نفرات به ترتیب ورود:

 1. Jeff Hardy
 2. Bull Buchanan
 3. Matt Hardy
 4. Faarooq
 5. Drew Carrey
 6. Kane
 7. Raven
 8. Al Snow
 9. Perry Saturn
 10. Steve Blackman
 11. Grand Master Sexay
 12. Honky Tonk Man
 13. The Rock
 14. The Goodfather
 15. Tazz
 16. JBL
 17. Albert
 18. Hardcore Holly
 19. K-Kwik
 20. Val Venis
 21. William Regal
 22. Test
 23. Big Show
 24. Crash Holly
 25. Undertaker
 26. Scotty Too Hotty
 27. Stone Cold
 28. Billy Gunn
 29. Haku
 30. Rikishi

در اخر هم استون کلد با اوت کردن کین قهرمان رامبل ۲۰۰۱ شد


رویال رامبل ۲۰۰۲

نتایج:

برد اسپایک دادلی و تاز بر دادلیز و قهرمان ماندن انها

ویلیام ریگال هم ادج رو برد و قهرمان جدید بین قاره ای شد

تریش هم جاز رو برد و قهرمان ماند

برد ریک فلیر بر مستر مک مهن

کریس جریکو هم راک رو برد و قهرمان ماند

تریپل اچ هم قهرمان مسابقه رویال رامبل شد

این هم نفرات به ترتیب ورود:

 1. Rikishi
 2. Goldust
 3. Big Bossman
 4. JBL
 5. Lance Storm
 6. Al Snow
 7. Billy Gunn
 8. Undertaker
 9. Matt Hardy
 10. Jeff Hardy
 11. Maven
 12. Scotty Too Hotty
 13. Christian
 14. Diamond Dallas Page
 15. Chuck Palumbo
 16. The Godfather
 17. Albert
 18. Perry Saturn
 19. Steve Austin
 20. Val Venis
 21. Test
 22. Triple H
 23. The Hurricane
 24. Farooq
 25. Mr. Perfect
 26. Kurt Angle
 27. Big Show
 28. Kane
 29. Rob Van Dam
 30. Booker T

در اخر هم تریپل اچ با اوت کردن انگول قهرمان رامبل ۲۰۰۲ شد


رویال رامبل ۲۰۰۴

نتایج:

برد ریک فلیر و باتیستا بر دادلی بویز و قهرمان ماندن انها

ری مستریو هم جیمی نوبل رو برد و قهرمان ماند

اددی هم چاوو رو برد

براک لازنر هم هاردکور هالی رو برد

مسابقه تریپل اچ و شان مایکل هم برنده ای نداشت و چون شان مایکل نتوانست که صاحب کمربند رو ببره بازنده اعلام شد

کریس بنوا هم قهرمان رویال رامبل شد

این هم نفرات به ترتیب ورود:

 1. Chris Benoit
 2. Randy Orton
 3. Mark Henry
 4. Tajiri
 5. Bradshaw
 6. Rhyno
 7. Matt Hardy
 8. Scott Steiner
 9. Matt Morgan
 10. The Hurricane
 11. Booker T
 12. Kane
 13. Spike Dudley
 14. Rikishi
 15. Rene Dupree
 16. A-Train
 17. Shelton Benjamin
 18. Ernest "The Cat" Miller
 19. Kurt Angle
 20. Rico
 21. Mick Foley
 22. Christian
 23. Nunzio
 24. Big Show
 25. Chris Jericho
 26. Charlie Haas
 27. Billy Gunn
 28. John Cena
 29. Rob Van Dam
 30. Goldberg

در اخر هم کریس بنوا با اوت کردن بیگ شو قهرمان رامبل ۲۰۰۴


رویال رامبل ۲۰۰۵

نتایج:

برد ادج بر شان مایکل

برد تیکر بر هیدنریچ در مسابقه کاسکت

برد جی بی ال بر بیگ شو و انگول -و قهرمان ماندن جی بی ال

قهرمانی باتیستا در مسابقه رویال رامبل

این هم نفرات شرکت کننده به ترتیب:

 1. Eddie Guerrero
 2. Chris Benoit
 3. Daniel Puder
 4. Hardcore Holly
 5. The Hurricane
 6. Kenzo Suzuki
 7. Edge
 8. Rey Mysterio
 9. Shelton Benjamin
 10. Booker T
 11. Chris Jericho
 12. Luther Reigns
 13. Muhammad Hassan
 14. Orlando Jordan
 15. Scotty Too Hotty
 16. Charlie Haas
 17. Rene Dupree
 18. Simon Dean
 19. Shawn Michaels
 20. Kurt Angle
 21. Jonathan Coachman
 22. Mark Jindrak
 23. Viscera
 24. Paul London
 25. John Cena
 26. Snitsky
 27. Kane
 28. Batista
 29. Christian
 30. Ric Flair

رویال رامبل ۲۰۰۶

نتایج رویال رامبل ۲۰۰۶

قهرمانی ری مستریو  در مسابقه رویال رامبل

برد جان سینا بر ادج و قهرمان جدید wwe

برد کورت انگول بر مارک هنری و قهرمان ماندن انگول

برد بوگیمن بر جی بی ال

بردمیکی جیمز بر اشلی با داوری تریش

این هم نفرات به ترتیب ورود:

1- Triple H
2- Rey Mysterio
3- Simon Dean
4- Psicosis
5- Ric Flair
6- Big Show
7-
Jonathan Coachman
8- Bobby Lashley
9- Kane
10-
Sylvan
11- Carlito
12-
Chris Benoit
13- Booker T
14- Joey Mercury
15- Tatanka
16- Johnny Nitro
17-
Trevor Murdoch
18- Eugene
19- Road Warrior Animal
20- Rob Van Dam
21- Orlando Jordan
22- Chavo Guerrero
23-
Matt Hardy
24- Super Crazy
25- Shawn Michaels
26-
Chris Masters
27- Viscera
28- Shelton Benjamin
29- Goldust
30- Randy Orton

در اخر هم ری مستریو با اوت کردن رندی اورتون قهرمان شد


و  رویال رامبل2010 با پیروزی ادج پایان یافت.


و در سال 2011 وید برد نوچه جریکو قهرمان رویال رامبل میشود.

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -